نمونه جستجوی کلمه کلیدی

در تصویر زیر کلمه‌ی خرید بلیط بر اساس زبان فارسی و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان نمونه در firstkeyword جستجو شده است و ۴۰۰ کلمه کلیدی قابل مشاهده است.

 

 

در تصاویر زیر محبوبیت کلمه کلیدی “ادکلن” را می بینید.